image1 image2 image3
Jesteś tutaj:

Krwiodawstwo

Krwiodastw

Opieka nad chorym

Opieka nad chorym w domu

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Konferencja "Hospicjum to też życie" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 października 2018 12:52

Konferencja "Hospicjum to też życie"Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Biłgoraju, 9 października 2018 r. w świetlicy KPPSP w Biłgoraju, ramach projektu "Senior ważny codziennie" zorganizował konferencję szkoleniowo-informacyjną pod hasłem "Hospicjum to też życie".

Jak zaznaczyła Pani Maria Różańska koordynator projektu, - celem spotkania było przybliżenie społeczeństwu problemu opieki na osobami chorymi, oraz zapoznanie z instytucjami, które taką opiekę sprawują.

Podczas spotkania odbył się cykl wykładów dotyczący specjalistycznej opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Ks. Michał Przybysza – Dyrektor Hospicjum Santa Gala w Łabuńkach mówił o opiece prowadzonej w Hospicjum stacjonarnymi oraz w Hospicjum Domowym w Biłgoraju. Dr Grażyna Księżycka - Kierownik Oddziału opiekuńczo-leczniczego dla przewlekle chorych w Tarnogrodzie przybliżyła tematykę pracy oddziału w Tarnogrodzie. Zasadę funkcjonowania Punktu Opieki PCK nad Chorym w Domu przedstawiła Pani Małgorzata Kubina - koordynator usług opiekuńczych. Jak podkreśliła  każdy podopieczny mimo choroby i niedołęstwa pragnie przebywać w swoim domu. Niekiedy opieka nad takimi osobami jest bardzo ciężka i wymaga wielu pozytywnych cech charakteru. Trzy siostry PCK (Maria Wujec, Iwona Śmieciuch i Zofia Kamuda) podzieliło się uwagami co do charakteru sprawowanej opieki. Pielęgniarka dyplomowana Jolanta Strzałka specjalizująca się nad obłożnie chorymi mówiła o tym jak należy dbać o higienę pacjenta przewlekle chorego. Wystąpienie to uwieńczone zostało pokazem pielęgnacji przyłóżkowej. Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek przygotowany przez organizatorów projektu oraz opiekunki PCK.

Konferencja "Hospicjum to też życie" Konferencja "Hospicjum to też życie" Konferencja "Hospicjum to też życie"
Konferencja "Hospicjum to też życie" Konferencja "Hospicjum to też życie" Konferencja "Hospicjum to też życie"
Poprawiony: poniedziałek, 15 października 2018 12:57